Sammen på vei for bedre helse

Pillebevegelse web

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er landets største leverandør av legemidler og helserelaterte produkter. Kundene er i hovedsak apotek, sykehus, bedrifter med tilvirkertillatelse og andre grossister. Selskapet har en stabil markedsandel på ca 50 prosent. Sentrallager og administrasjon ligger nord i Oslo.

Vitusapotek er vår heleide apotekkjede, med 211 store og små apotek spredt over hele Norge. Vi har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek som er vårt tilbud til private apotek. Samarbeidet inkluderer 70 apotek. Det offentlige markedet er anbudsstyrt, og NMD har i dag enerett på leveranser av legemidler til offentlig eide sykehus og 32 sykehusapotek ( LIS-avtalen).

NMD er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004.

Vi er mer enn 2 500 kollegaer. Av disse jobber ca 85 prosent i Vitusapotek. NMD er en del av det internasjonale konsernet Celesio AG, som har 38 000 medarbeidere og virksomhet i 16 land.