Vi gleder oss over forbedring

Torshovdalen web

På få år har NMD gått fra å være en rendyrket grossist til å bli et apotekdriftsselskap med egen distribusjonsenhet. Dette gjenspeiles også i hvordan selskapet er organisert. Fordi de fleste medarbeiderne jobber i Vitusapotek, så er mesteparten av virksomheten ved Servicekontoret også rettet mot å betjene disse.

Alle apotek og avdelinger styres etter et ledelsesverktøy vi har kalt Bra – Bedre – Best, med både kvalitative og kvantitative mål. Medarbeiderne får månedlig tilbakemelding, brutt ned på apotek eller avdeling, innen de fire hovedområdene økonomi, kvalitet, kompetanse og kundemøtet.