Alltid kundemøtet i sentrum

Kundemøte web

Alt vi gjør i NMD skal preges av de tre sentrale verdiene kunnskapsrik, imøtekommende og modig. Kort fortalt betyr det at vi kan faget vårt, og kunnskap deler vi uoppfordret med andre. Vi er åpne for impulser både fra kollegaer og kunder. Vi er positivt innstilt til fornyelse. Vi tør å velge utradisjonelle løsninger og er ikke redd for å skille oss ut. Da hender det at vi ser spennende løsninger til beste for både kundene og oss.

Vi har gode kollegaer i 12 andre land, og det gir oss mulighet til å dra nytte av den kunnskapen som også ligger hos våre søsterbedrifter. For deg som er kunde i apotekene våre betyr det tilgang til flere og bedre tjenester enn vi hadde klart å utvikle på egenhånd.

Vi bruker moderne opplæringsprogrammer og -metoder for å utvikle nødvendig kompetanse. Viktigst er likevel evnen til å bruke det vi kan i kundemøtet, som står helt sentralt i alt vi gjør. Du forventer profesjonalitet, vennlighet, forståelse og fag- og produktkunnskap. Det er nøyaktig de samme forventningene vi har til oss selv.

Å jobbe i NMD og Vitusapotek betyr muligheter på mange arenaer, både norske og internasjonale, for den som ønsker en karriere innen sentrale deler av legemiddel- og apotekmarkedet.